Monday, September 26, 2011

Ang paborito niyong manok, mas Pa-Chook na sa budget!

New offer from Chooks, for deliveries just dial 687-1010.